Aktualno

Kako dobri ste v interni komunikaciji?

21. feb 2019

Kako komunicirate v vašem podjetju? Se znate medsebojno poslušati in si posredujete ideje na vseh ravneh? Če ste naklonjeni sodelovanju in izmenjavi mnenj, lahko s pravo interno komunikacijo ustvarite v podjetju dobro vzdušje, hkrati pa dosežete tudi še boljše rezultate.  

V kakšnem okolju zaposleni ne le radi delajo, ampak so tudi vrhunsko motivirani in samostojno vlagajo svojo energijo k doseganju skupnih ciljev? Finančno nadomestilo nikakor ni edini dejavnik. Ključno je, da zaposleni v svojem delu vidijo smisel. Ko imajo občutek, da s svojim delom vplivajo na uspeh celotne ekipe in podjetja, je njihova motivacija za delo občutno višja, kažejo različne raziskave (eno so na primer lani izvedli pri globalnem gigantu Deloitte, dve leti prej, leta 2016, pa so do podobnih rezultatov prišli tudi pri raziskovalni platformi Imperative na vzorcu 26.000 uporabnikov omrežja LinkedIn). Pri tem je dobra interna komunikacija eden najpomembnejših dejavnikov.

Pravočasno posredujte informacije
V digitalni dobi podatki potujejo izjemno hitro. Zato je nujno, da znate pomembne informacije v podjetju deliti pravočasno. Vir novic na primer o lastniških ali kadrovskih spremembah, strateških načrtih ali poslovnih rezultatih bi moral biti vselej notranji. Če boste kot vodja ekipe posredovali zaposlenim take informacije prvi, boste utrdili njihovo zaupanje in jim dali občutek, da so pomemben člen. Če pa bodo podatki prihajali do njih hitreje »od zunaj«, iz kroga poslovnih partnerjev ali pa celo medijev, bodo ta občutek tudi izgubili. Naredite načrt, kako boste redno komunicirali z ekipo, razmislite o tem, ali jo lahko obveščate na primer z rednim internim novičnikom ali pa ji posredujete informacije na rednem tedenskem kolegiju.

V večjih podjetjih, v katerih uprava ne more komunicirati neposredno z vsemi zaposlenimi in to tudi ni smiselno, morajo imeti prava pooblastila in usmeritve področji vodje, direktorji oddelkov ipd. Ti potem prevzamejo nalogo, da bodo redno komunicirali s svojimi ekipami in poskrbeli, da bo znotraj oddelkov vsakdo dobil informacije, povezane s svojim delom in vlogo v podjetju.

Komunicirajte v dobrem in slabem
Interno komuniciranje o dosežkih in ciljih prinaša vrsto pozitivnih učinkov. Enako pomembno pa je tudi komuniciranje v kriznih situacijah, ko se podjetje sooči z izzivi. Zaposleni se lahko na informacije o spremembi ali dogodku, ki zamaje finance ali pa podobo podjetja v javnosti, odzovejo panično. Prav tako si lahko brez pravih informacij ustvarijo negativno podobo o stanju v podjetju. V takem primeru lahko vodje v svojih ekipah med zaposlenimi namesto opore in zaveznikov za premagovanje izzivov dobijo posameznike, ki dvomijo o nadaljnjih korakih in niso več povsem predani podjetju.

Takim primerom se da izogniti s hitrim odzivom in pripravo preglednih ukrepov, o katerih so zaposleni obveščeni takoj, ko je to mogoče. Ključno je, da pri tem razumejo, kako se je podjetje v kriznem položaju – pa naj gre za kratko- ali dolgotrajno grožnjo – znašlo in kako se bo odzivalo. Če jim boste znali omogočiti vpogled v jedro izziva, se bodo lažje angažirali pri iskanju ali izvrševanju nalog, s katerimi bo podjetje iskalo pot iz nastalega položaja, hkrati pa bodo znali ustrezno komunicirati navzven, ko bo to potrebno.

Zaposleni so ambasadorji podjetja
Ne gre le za krizne situacije, ampak za celostno podobo podjetja. Ni dovolj, da so na primer vrednote podjetja zapisane na spletnih straneh in v letnih poročilih. Če jih želite uporabljati kot vodilo za delo tudi v praksi in jih izražati v odnosih s partnerji ali strankami, bodo vaši zaposleni tisti, ki bodo pri tem ogledalo podjetja. Če jim bodo jasni cilji družbe in bodo imeli dostop do pravih informacij, bodo lahko bolje komunicirali navzven in pri tem s svojim občutkom pripadnosti in ciljne usmerjenosti dajali tudi želeno podobo o podjetju.

Zato v dobrih podjetjih posebej pozorno pripravljajo tudi redne individualne pogovore, skupaj z zaposlenimi periodično ocenjujejo delo ter pripravljajo vsebinske, poslovne in osebne karierne načrte. S takim načinom komunikacije se utrjuje tudi lojalnost zaposlenih, saj ti v podjetju vidijo svojo dolgoročno pot. Tudi v svojem formalnem in neformalnem okolju bodo zato lahko pravi ambasadorji in bodo utrjevali ugled družbe.

Kako pomemben je ta danes, ni treba posebej poudarjati. Po podatkih mednarodne raziskovalno-svetovalne družbe Gartner iz leta 2017 je za devet od desetih podjetij v primerjavi s konkurenco prvi kriterij, ki prinaša uspeh, uporabniška izkušnja kupca ali partnerja. Dobro izkušnjo pa lahko ustvarja le podjetje, ki tudi interno deluje in komunicira tako, kot si želi komunicirati s kupci, partnerji in javnostjo. Poskrbite torej, da bodo tudi v vašem podjetju zaposleni jasno vedeli, zakaj delajo, kakšne so njihove obveznosti in pooblastila. Komunicirajte z njimi in ustvarili boste najboljšo, zmagovalno ekipo.

6 blagovnih znamk pod isto streho