Aktualno

#19

02. jun 2021

Drži ali ne drži?     |     Trditev #19


"Globalno segrevanje je naravni pojav, na katerega z uporabo električnih avtomobilov ne moremo vplivati."


Teorija izmenjave ledenih dob in toplih obdobij, ki jo je postavil dr. Milanković v tridesetih letih prejšnjega stoletja, je bila obče potrjena in sprejeta v znanstvenih krogih okrog leta 1980. Za 800.000 let nazaj jo potrjuje med ostalim tudi vsebnost ogljikovega dioksida, ujetega v zračnih mehurčkih različnih plasti večnega ledu na različnih koncih sveta. Globalno segrevanje in ohlajevanje, ki se ciklično ponavljata na vsakih 110.000 let, je pogojeno s spreminjajočim naklonskim kotom središčnice, okoli katere se vrti Zemlja, ter širjenjem in oženjem elipse, po kateri kroži Zemlja okoli sonca. V najbolj toplih obdobjih je v ozračju zaradi naravnih pojavov občutno višja koncentracija ogljikovega dioksida kot na višku ledenih dob. Narava že dolgo tako sama ustvarja ravnotežje, pri čemer je bila vedno velika količina ogljikovih spojin, nastalih s fotosintezo, pri kateri se je absorbiral ogljikov dioksid, ujeta v rastlinah, iz katerih so v izjemno dolgih časovnih obdobjih nastali nafta in zemeljski plin. Tudi to je bil del ravnovesja, ki je bilo ustvarjeno v naravi.  

Izgorevanje ogromnih količin ogljika oziroma ogljikovodikov v zadnjih dvesto letih je botrovalo sproščanju tolikšnih količin ogljikovega dioksida, ki jih po naravni poti Zemlja ni doživela še nikoli prej. To je naravno segrevanje Zemlje dodatno pospešilo, tako da je vse bolj verjetno, da bomo dosegli točko, ko se bo prekinil naravni cikel segrevanja in ohlajanja Zemlje, saj bodo nastopile tolikšne spremembe atmosfere, ki bodo podrle naravno ravnovesje. Po drugi strani nimamo nobenih spoznanj, kako se lahko sodobna civilizacija spopade z izzivi, ki jih prinaša globalno segrevanje. Ključno je, da sami s svojim početjem globalnega segrevanja ne pospešujemo oziroma ga v kar največji možni meri zmanjšamo. Za področje mobilnosti to pomeni, da v čim večji meri preidemo na električno gnana vozila.V Slovenskem primeru lahko s prehodom na električno mobilnost v trenutku prepolovimo emisij toplogrednih plinov, tudi ob upoštevanju emisije pri proizvodnji in razgradnji baterij za električne avtomobile. Ob postopnem opuščanju fosilnih goriv pri pridobivanju električne energije, s katero se izdelujejo in vozijo električni avtomobili, pa bomo prej ali slej prišli do točke, ko bo vožnja z avtomobili, ki v Sloveniji prispeva velik delež emisij toplogrednih plinov, postala resnično brezogljična. Torej NE DRŽI.

 


Naprej na naslednjo trditev     |     Nazaj na uvod

6 blagovnih znamk pod isto streho