Aktualno

#17

02. jun 2021

Drži ali ne drži?     |     Trditev #17


"Litij in ostale surovine za izdelavo sodobnih, zmogljivih baterij električnih avtomobilov so v mnogočem okoljsko in strateško geopolitično bolj problematične kot nafta in druga fosilna goriva."


Še pred nekaj leti se je zdelo, da so zaloge litija resnično omejene in zelo neenakomerno razdeljene po svetu. Najnovejša spoznanja kažejo, da temu le ni tako in da so zaloge litija večje in enakomerneje razporejene. Ob tem je človeštvo vsekakor bogatejše za več kot stoletje izkušenj s črpanjem nafte in pridobivanjem plina, da se lahko pri množičnem pridobivanju litija izogne napakam, ki so bile storjene tedaj. Ob tem so zelo problematične tudi druge sestavine baterij, med katere sodijo predvsem redke kovine, ki se jih uporablja tudi za katalizatorje izpušnih plinov motorjev z notranjim zgorevanjem avtomobilov, gospodarskih vozil in delovnih strojev. Pri tem velja, da se bo ob množični električni mobilnosti potreba po katalizatorjih odločno zmanjšala in se bodo surovine zanje lahko uporabile v proizvodnji baterij. Do dodatnega obremenjevanja okolja oziroma povečanja problematičnih praks pri pridobivanju surovin torej ne bi prišlo v večjem obsegu. 

Za zmanjšanje teh težav je vsekakor izjemnega pomena udejanjanje krožnega gospodarstva ter strog nadzor in odločno ukrepanje pri razgradnji odsluženih avtomobilov, gospodarskih vozil in delovnih strojev. Z reciklažo odsluženih katalizatorjev in seveda baterij se bo potreba po rudarjenju odločno zmanjšala. Vse to velja tudi za materiale iz redkih zemelj, med katere sodijo sestavine za magnete električnih motorjev. 

Ne gre spregledati, da se ob tem izjemno hitro razvijajo tudi nove baterijske tehnologije. Pri litij-žveplovih baterijah so tako na primer praktično v celoti odpravljene potrebe za redkimi kovinami. Vse večji industrijski potencial imajo danes na laboratorijski ravni že delujoče magnezijeve, natrijeve, kalcijeve in aluminijeve baterije. Vsi ti elementi namreč lahko v baterijah nadomestijo litij, ob tem, da so enakomerno razporejeni po celotnem svetu in za pridobivanje občutno manj problematični.Razvoj baterijskih tehnologij se bo v bodoče le še pospešil. Zato ima človeštvo resnično priložnost, da se enkrat za vedno odpove praksam, ki so se uveljavile z nafto in zemeljskim plinom in dejansko prepreči, da litij in ostale surovine za izdelavo sodobnih, zmogljivih baterij električnih avtomobilov postanejo v mnogočem okoljsko, strateško geopolitično in še kako drugače bolj problematične, kot so danes nafta in druga fosilna goriva. Torej NE DRŽI.

 


Naprej na naslednjo trditev     |     Nazaj na uvod

6 blagovnih znamk pod isto streho