Aktualno

#16

02. jun 2021

Drži ali ne drži?     |     Trditev #16


"Z vožnjo z električnimi avtomobili z energijo iz obnovljivih virov bomo v bistvo stopili z dežja pod kap. Pri proizvodnji sestavnih delov sončnih in vetrnih elektrarn se namreč izpusti v ozračje občutno več toplogrednih plinov kot se v življenjski dobi njihovega delovanja in uporabe električnih avtomobilov zmanjša ogljični odtis. Enako problematične, če še ne bolj, so tudi baterije za električne avtomobile."


Še pred desetimi, morda celo petimi leti je veljalo, da znaša specifični emisijski faktor za proizvodnjo in razgradnjo baterij za električne avtomobile med 145 in 195 kg na kWh zmogljivosti. Danes se v strokovnih krogih vse bolj uveljavlja merilo 65 kg/kWh. Kako je to možno, nazorno odkriva primer prve velike tovarne za baterije za električne avtomobile v Evropi, švedske tovarne Northvolt. Energija za njeno delovanje bo izključno brezogljična, pridobljena v hidroelektrarni. Vroča voda, uporabljena v procesu proizvodnje baterij, bo uporabljena za ogrevanje bližnjega mesta. Tako bo ogljični odtis proizvodnje dodatno zmanjšan. Ko bodo po zaključku uporabe v avtomobilih primerljivo dolgo baterije služile kot hranilniki obnovljivih virov energije, pa bo njihova uporaba v drugem življenskem ciklu dodatno zmanjševala ogljični odtis celotne družbe. Na koncu bodo ob dodelanih postopkih reciklaže, ki bo prav tako izvedena, ob uporabi električne energije, izključno pridobljene iz obnovljivih virov, za ponovno uporabo pridobljene surovine, ki so po okoljskem, klimatskem in še marsikaterem kriteriju najbolj problematične.Ob masovni proizvodnji električnih avtomobilov, vključno z baterijami zanje, bodo koristi za človeštvo vse večje. Le paziti bo potrebno, da se razvojna spirala usmeri proti čim manjšim izpustom toplogrednih plinov in spoštovanju izjemno strogih okoljskih in socialnih standardov v celotni verigi, od izkopa surovin dalje. Uveljavitev krožnega gospodarstva na vseh ravneh bo pri tem še toliko bolj pomembna. Če se vse to uveljavi tudi pri proizvodnji sestavnih delov za sončne in vetrne elektrarne, vsekakor ne bo veljalo, da bomo z vožnjo z električnimi avtomobili, z energijo iz obnovljivih virov stopili z dežja pod kap. Torej DRŽI.

 


Naprej na naslednjo trditev     |     Nazaj na uvod

6 blagovnih znamk pod isto streho