Aktualno

#13

02. jun 2021

Drži ali ne drži?     |     Trditev #13


"Električni avtomobili so zaradi nevarnosti vžiga baterijskega sklopa in izjemne zahtevnosti gašenja občutno bolj nevarni kot klasični avtomobili z motorji na notranje zgorevanje."


Tako kot pri avtomobilih na fosilna goriva je vzrok vžiga električnega avtomobila največkrat okvara električne napeljave. Litij-ionske baterije se lahko vžgejo iz več vzrokov - zaradi fizične poškodbe baterijskih celic, onesnaženosti elektrolita ali okvare stikala oziroma sistema, ki izklaplja polnjenje.  

Požar oziroma vžig vedno vodi do iste posledice, toplotnega pobega. Kljub temu, da so litij-ionske baterije tesno zaprte, saj kisik ne sme priti v stik z lahko vnetljivim litijem oziroma vnetljivim elektrolitom, pa lahko ob poškodbi ovoja zaradi raznih vzrokov pride kisik iz zraka v stik z litijem in vnetljivo tekočino ter povzroči vžig. Ob poškodbi se lahko zgodi, da se kompaktno naložene plasti med seboj pomešajo in steče reakcija, ki napihne ovoj baterije. Ob zvišanju pritiska v notranjosti baterije tesen ovoj popusti.  

Če odpove sistem za nadzor baterije, se začne baterija prekomerno polniti, kar vodi do tvorjenja plina in spet se povečuje pritisk v notranjosti baterije, zaradi česar poči ovoj oziroma nepredušne stene baterijske celice. 

Toplotni pobeg, ki je posledica prekomernega polnjenja ali praznjenja baterijskih celic, se v sodobnih baterijskih sklopih vse bolj učinkovito odpravlja z naprednim temperaturnim managementom (tekočinsko hlajenje). Ker se pri toplotnem pobegu sproščajo fluorovodikova kislina (HF), metan (CH4) in ogljikov monoksid (CO), se z nameščanjem detektorjev zanje oziroma z aspiracijskimi dimnimi javljalniki (ASD) lahko nemudoma prekine električni tokokrog in prepreči vžig. To je vsekakor preprosteje in bolj učinkovito kot preprečitev eksplozije avtomobila na fosilna goriva, ko pride do samovžiga elektronike in izteka goriva. 

Ob vžigu električnega avtomobila, ko je težko doseči fizično posebej dobro zaščitene baterije v dnu vozila, pa je najbolj preprosto avtomobil pogasiti s potopitvijo v vodo ali s prekrivanjem s požarno odejo za vozila. Požar litij-ionskih baterij se namreč pogasi takrat, ko se prekine dovod kisika.Zaradi izjemno hitrega napredka varnostnih tehnologij električnih avtomobilov in tehnik požarne varnosti vsekakor ne velja, da so električni avtomobili zaradi nevarnosti vžiga baterijskega sklopa in izjemne zahtevnosti gašenja bolj nevarni kot klasični avtomobili z motorji na notranje zgorevanje. Delež zgorelih avtomobilov na fosilna goriva na globalni ravni je vsekakor višji od deleža zgorelih električnih avtomobilov. Torej NE DRŽI.

 


Naprej na naslednjo trditev     |     Nazaj na uvod

6 blagovnih znamk pod isto streho