Aktualno

#09

23. apr 2021

Drži ali ne drži?     |     Trditev #9


"Če upoštevamo emisije toplogrednih plinov v celotnem življenjskem ciklu baterij od proizvodnje do razgradnje, so električni avtomobili, gledano celostno, pri zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov celotne družbe v primerjavi s sodobnimi avtomobili, ki imajo motor z notranjim zgorevanjem, občutno manj učinkoviti."


Pri tovrstnem preračunavanju lahko uporabimo izračun, ki so ga naredili trije nemški profesorji, Christoph Buchal, Hans-Dieter Karl in Hans-Werner Sinn, ter ga objavili v članku »Kohlemotoren, Windmotoren und Dieselmotoren: Was zeigt die CO2-Bilanz?«. Tega so namreč pred dvema letoma povzeli številni mediji in je za nasprotnike električne mobilnosti še danes eden temeljnih dokazov, da električni avtomobili v celotnem življenjskem ciklu v ozračje izpustijo občutno več toplogrednih plinov kot avtomobili na fosilna goriva, še posebej dizelski.

Da bi preračunali, kakšen je resnični ogljični odtis električnega in klasičnega avtomobila na fosilna goriva v Sloveniji, smo v postopek, ki so ga profesorji opravili za Nemčijo, vstavili podatke, ki ustrezajo naši prometno-energetski stvarnosti. Ob tem smo upoštevali enak emisijski faktor za proizvodnjo in razgradnjo baterij (od 145 do 195 kilogramov ogljikovega dioksida na kilovatno uro) ter enako življenjsko obdobje desetih let, kar je približna povprečna starost slovenskih avtomobilov.

Spremenili pa smo vstopni podatek o emisijah ogljikovega dioksida avtomobila na fosilna goriva. Uporabili smo namreč zadnji znani podatek o povprečnih izpustih avtomobila na slovenskih cestah, ki ga navaja ARSO (178,3 grama ogljikovega dioksida na kilometer). Seveda smo ga povečali po kriteriju od vira do kolesa, da bi ga tako lahko primerjali z emisijami toplogrednih plinov električnih avtomobilov, upoštevaje vire proizvodnje električne energije v Sloveniji. Na enak način so izpuste toplogrednih plinov avtomobila med vožnjo v svojem izračunu povečali tudi nemški profesorji. Po tem kriteriju so emisije povprečnega slovenskega avtomobila v vsakdanjem prometu 206,4 grama ogljikovega dioksida na kilometer.

Namesto deset tisoč prevoženih kilometrov letno smo uporabili podatek o povprečnem številu kilometrov, ki se s posameznim avtomobilom na leto prevozijo v Sloveniji. S preračunavanjem smo ga povzeli po podatkih SURS in dobili rezultat 14.710 kilometrov letno. Za porabo električnega avtomobila smo vzeli podatek o bruto porabi modela VW ID.3 z upoštevanimi izgubami ob polnjenju na povratni vožnji med Ljubljano in Mariborom z največjo dovoljeno hitrostjo (21 kilovatne ure elektrike na sto kilometrov). Pričakovati je namreč, da bodo prav avtomobili s takimi zmogljivostmi baterije in ob uporabi na takšen način v prihodnje predstavljali glavnino vse električne mobilnosti v Sloveniji.Na osnovi teh vstopnih podatkov so tako celotne emisije toplogrednih plinov v desetletnem življenjskem ciklu električnega avtomobila na slovenskih cestah ob uporabi električne energije, proizvedene v Sloveniji, in ob upoštevanju izpustov toplogrednih plinov pri proizvodnji oziroma razgradnji baterij od 130,9 do 150,6 grama ogljikovega dioksida na kilometer. To je še vedno občutno manj, kot so emisije od vira do kolesa za avtomobile na fosilna goriva v desetletnem življenjskem ciklu v Sloveniji (206,4 grama ogljikovega dioksida na kilometer).

Ob tem je treba upoštevati, da vedno bolj množična uporaba baterij v drugem življenjskem ciklu, v vlogi hranilnikov energije iz obnovljivih virov, in vse učinkovitejša proizvodnja baterij, za katere že velja specifični emisijski faktor 65 kilogramov ogljikovega dioksida na kilovatno uro, dodatno zmanjšujeta emisije električnih avtomobilov v celotnem življenjskem ciklu.

Ob uporabi specifičnega emisijskega faktorja 65 kilogramov ogljikovega dioksida na kilovatno uro za celoten življenjski cikel baterij od proizvodnje do razgradnje so izpusti električnega avtomobila v Sloveniji v celotnem življenjskem ciklu 95,1 grama ogljikovega dioksida na kilometer. V primerjavi z avtomobilom na fosilna goriva torej električni avtomobil v celotnem življenjskem ciklu v Sloveniji več kot prepolovi emisije toplogrednih plinov.


Če je v Nemčiji zaradi občutno večjega specifičnega emisijskega faktorja električne energije trditev, da električni avtomobil v desetletnem življenjskem ciklu na kilometer vožnje izpusti več toplogrednih plinov kot avtomobil na fosilna goriva, lahko pogojno resnična, je ob upoštevanju dejanskih vstopnih podatkov v slovenski prometno-energetski stvarnosti to popolna laž. Torej NE DRŽI.
 


Naprej na naslednjo trditev     |     Nazaj na uvod

6 blagovnih znamk pod isto streho