Aktualno

#08

22. apr 2021

Drži ali ne drži?     |     Trditev #8


"Zaradi uveljavljanja množične elektromobilnosti bo treba enormno povečati proizvodnjo električne energije in zato tudi izdatno vlagati v nove elektrarne. Posledično bomo priča veliki degradaciji naravnega okolja."


S strategijo za alternativna goriva, ki je upoštevala veljavno zakonodajo in strateške dokumente o razvoju prometa (torej o razvoju javnega potniškega prometa in nemotornih oblik prometa ter obveznostih pri uvajanju biogoriv), je bilo določeno, da bo Sloveniji strateški cilj, ki ji bo omogočil izpolnitev določil pravnega reda EU in mednarodnih obvez, uspelo doseči, če bo leta 2030 slovenske registrske tablice nosilo 130 tisoč električnih avtomobilov in 70 tisoč priključnih hibridov. Če bodo ti avtomobili pri pretežno avtocestni vožnji in ob upoštevanju izgub pri polnjenju in izgub v prenosnem omrežju, porabili 21 kilovatnih ure elektrike na sto kilometrov ter letno povprečno prevozili 14.710 kilometrov, bo zanje treba zagotoviti 617,82 gigavatne ure električne energije na leto. To je 4,4 odstotka vse porabljene električne energije v Sloveniji leta 2019 oziroma 4,1 odstotka vse proizvedene električne energije pri nas v tem času.

Če bodo ti avtomobili pri pretežno avtocestni vožnji in ob upoštevanju izgub pri polnjenju porabili 19,8 kilovatne ure elektrike na sto kilometrov ter letno povprečno prevozili 14.710 kilometrov, bo zanje treba zagotoviti 378,64 gigavatne ure električne energije na leto. To je 2,7 odstotka vse porabljene električne energije v Sloveniji leta 2019 oziroma 2,5 odstotka vse proizvedene električne energije pri nas v tem času. Glede na povprečno dnevno število prevoženih kilometrov je za vožnjo z električnim avtomobilom v Sloveniji dovolj 8 kilovatnih ur električne energije na dan. Toliko je je na primer mogoče proizvesti z lastno sončno elektrarno na strehi hiše. Tako je potencial samooskrbe v Sloveniji izjemno velik, kar pomeni, da za množično elektromobilnost kratkoročno in srednjeročno še ne bomo potrebovali ogromno dodatne električne energije ter bomo tako lahko dobro premislili, kako se lotiti novih elektrarn oziroma virov električne energije.

Glede na povprečno dnevno število prevoženih kilometrov je za vožnjo z električnim avtomobilom v Sloveniji dovolj 8 kilovatnih ur električne energije na dan. Toliko je je na primer mogoče proizvesti z lastno sončno elektrarno na strehi hiše. Tako je potencial samooskrbe v Sloveniji izjemno velik, kar pomeni, da za množično elektromobilnost kratkoročno in srednjeročno še ne bomo potrebovali ogromno dodatne električne energije ter bomo tako lahko dobro premislili, kako se lotiti novih elektrarn oziroma virov električne energije.Če bi nekoč vseh 1.182.615 registriranih avtomobilov v Sloveniji (podatek na dan 31. 12. 2020) vozilo na električno energijo, bi se njena poraba pri nas v primerjavi z letom 2019 povečala za 26 odstotkov, če se sočasno ne bi zmanjšala poraba električne energije v vseh ostalih sektorjih. Tudi to bo mogoče doseči z množično, razpršeno proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov ter z učinkovitim zmanjševanjem energijske porabe predvsem v industriji in pri splošnih odjemalcih (bivanje). Vsekakor pa brez novih elektrarn, še posebej tistih, ki bodo nadomestile današnje elektrarne na fosilna goriva, ne bo šlo. Vendar katastrofičnega scenarija, da bo zaradi uveljavljanja množične elektromobilnosti treba enormno povečati proizvodnjo električne energije in zato tudi izdatno vlagati v nove elektrarne, kar bo botrovalo veliki degradaciji naravnega okolja, ne bomo doživeli. Torej DRŽI in NE DRŽI.

 


Naprej na naslednjo trditev     |     Nazaj na uvod

6 blagovnih znamk pod isto streho